Vision SoGK

Sollentuna Golfklubb presenterar här sina spännande utvecklingsplaner för klubbhus och golfbana!

Sollentuna Golfklubb har ett klubbhus och en golfbana som nu är drygt 50 år gamla. Styrelsen har under en längre tid arbetat med ett visionsarbete med framtidsplaner för klubbhus och golfbana. Nu känner vi att det är dags att uppdatera hela anläggningen och ta tag i den underhållsskuld som finns. Vi vill uppdatera Sollentuna Golfklubb så att vi kan erbjuda en attraktiv golfanläggning i ytterligare 50 år!

Styrelsen har identifierat problemen med nuvarande klubbhus som så stora att dessa måste prioriteras.

På årsmötet den 27 april beslutades att klubben nu investerar 25 mkr i utveckling av vårt klubbhus. På samma årsmöte beslutades också att Sollentuna Golfklubb under hösten 2023 kommer att konvertera våra medlemslån till spelrätter. Framtidsplaner kring golfbanan kommer inte att vara uppe till beslut under 2023, men vi har nu startat en förstudie gällande utveckling av golfbanan som leds av Carina Kvarnemark i vår styrelse.

Du som har frågor kring framtidsvisionen är välkommen att höra av dig på vision@sollentunagk.se

Här kan du se en 3D-rendering av visionen för klubbhuset: https://vimeo.com/796931276

Nedan hittar du material som presenterats kring framtidsvisionen.