Tävlingsbestämmelser

Allmänna tävlingsbestämmelser på Sollentuna Golfklubb:

För alla tävlingar på Sollentuna GK gäller

  • Regler för Golfspel giltiga från januari 2023
  • SGF's Spel- och Tävlingshandbok 2023
  • SGF's Tävlingsbestämmelser
  • Sollentuna GK's Lokala regler
  • Sollentuna GK's Tävlingsbestämmelser alternativt Tävlingsbestämmelser för viss tävling
  • Sollentuna GK's Tillfälliga lokala regler

 
"Lokala regler SoGK" samt "Tillfälliga lokala regler SoGK" finns anslagna vid tee 1 och i klubbhuset.