Regelblogg

Greenquiz 1 2021-05-27

Fråga 1

Omedveten om att ena delen av en dubbelgreen förklarats som fel green puttar en spelare två gånger från den delen innan bollen kommer till vila på hålets verkliga green.

Vad blir påföljden?

Svar fråga 1: Fyra slags plikt, två för varje slag som gjorts från en del av banan där spel inte är tillåtet. Tolkning 14.7b/1.

Tolkning 14.7b/1

Spelaren får plikt för varje slag som gjorts från ett område där spel inte är tillåtet

När en spelares boll stannar i ett område där spel inte är tillåtet, måste spelaren ta lättnad enligt den gällande regeln. I slagspel, om spelaren spelar bollen från detta område (t ex en spelförbudszon eller en fel green) får spelaren två slags plikt för varje slag som gjorts från det området. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga 2

En spelares boll ligger strax utanför green och det finns sand på green mellan bollen och hålet. Spelaren tar bort sanden.

Vad blir påföljden?

Svar på fråga 2: Ingen plikt. Regel 13.1c

Regel 13.1c - Tillåtna förbättringar på green

Under en rond, får du vidta dessa två åtgärder på green, oavsett om din boll är på eller utanför green:

 • Sand och lös jord får tas bort på green utan plikt (men inte någon annanstans på banan).
 • Du får laga skador på green utan plikt genom att vidta rimliga åtgärder för att återställa green så nära som möjligt till sitt ursprungliga skick, men bara:
  • genom att använda din hand, fot eller någon annan del av din kropp eller en vanlig greenlagare, peg, klubba eller en liknande vanlig del av utrustningen, och
  • utan att orimligt fördröja spelet.

Men om du förbättrar green genom att vidta åtgärder som överstiger vad som kan vara rimligt för att återställa green till dess ursprungliga skick, får du den allmänna plikten.

Med ”skador på green” menas alla skador som orsakats av en person eller av något utomstående, t ex:

 • nedslagsmärken, skador av skor (t ex spikmärken) och skrap- eller hackmärken orsakade av utrustning eller en flaggstång,
 • gamla hålpluggar, pluggar av grästorv, skarvar av skuren grästorv och skrap- eller hackmärken av underhållsverktyg eller fordon,
 • spår av djur eller hovmärken och
 • inbäddade föremål (t ex en sten, ekollon eller peg).

Men ”skador på green” innefattar inte skador eller förhållanden som beror på:

 • normala metoder för banskötsel för att bibehålla det allmänna skicket på green (t ex luftningshål och skåror från vertikalskärning),
 • bevattning eller regn eller andra naturkrafter,
 • naturliga ojämnheter (t ex ogräs eller områden med dålig, död eller ojämn växtlighet) eller
 • naturligt slitage runt hålet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga 3

En spelare får plikt om hon tar bort flaggstången som ligger på green när medtävlarens boll är på väg att träffa flaggstången.

Rätt eller fel?

Svar fråga 3: Fel. Regel 11.3

Regel 11.3 - Avsiktligt flytta föremål eller förändra förhållanden för att påverka en boll i rörelse

När en boll är i rörelse får du inte avsiktligt förändra fysiska förhållanden eller lyfta eller flytta ett löst naturföremål eller ett flyttbart tillverkat föremål för att påverka var bollen skulle kunna stanna.

Undantag – Du får flytta en flaggstång, en boll i vila på green eller annan utrustning för spelare (annat än en boll i vila var som helst utom på green eller en bollmarkering var som helst på banan).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga 4

Under spelet av 3:e hålet slår spelaren bollen så att hamnar några cm utanför 5:e hålets green. För att kunna slå i riktning mot ”sin” green tar spelaren stansen på green och slår bollen men duffar och slår upp en stor torva på green.

Vad blir påföljden?

Svar på fråga 4: Två slags plikt (Allmän plikt). Regel 13.1f

Regel 13.1f - Lättnad måste tas från fel green

 (1) Vad störande inverkan av fel green innebär. Störande inverkan enligt denna regel föreligger när:

 • någon del av spelarens boll vidrör fel green eller ligger på eller i något (t ex ett löst naturföremål eller ett tillverkat föremål), och är innanför kanten på fel green, eller om
 • fel green inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving.

(2) Lättnad måste tas. En spelare får inte spela bollen som den ligger, när det finns störande inverkan av fel green. I stället måste spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i det här lättnadsområdet (se Regel 14.3):

 • Referenspunkt: Närmaste punkten för fullständig lättnad i samma område på banan som den ursprungliga bollen kom att stanna.
 • Storlek på lättnadsområde mätt från referenspunkten: En klubblängd, men med följande begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • måste vara på samma område på banan som referenspunkten,
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, samt
  • att det måste ge fullständig lättnad från störande inverkan av fel green.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga 5

En spelare slår en putt för par på green och bollen träffar en annans spelares caddie. Denne passar inte flaggstången. Bollen går i hål och spelaren har hålat ut för par.

Rätt eller fel?

Svar på fråga 5: Fel. Regel 11.1b undantag 2.

En boll måste spelas som den ligger

Om en spelares boll i rörelse av misstag träffar en person eller något utomstående, måste bollen spelas som den ligger, utom i två situationer:

Undantag 2 – När en boll som spelats från green av misstag träffar någon person, djur eller flyttbart tillverkat föremål (inklusive annan boll i rörelse) på green: Slaget räknas inte och den ursprungliga bollen eller någon annan boll måste återplaceras på sin ursprungliga punkt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga 6

En spelare markerar sin boll på green och lägger den åt sidan utan att ha för avsikt att den skall vara i spel. Av misstag puttar spelaren bollen från den plats där hon lagt den. Spelaren har spelat från fel plats, får den allmänna plikten och måste fortsätta spela bollen utan att rätta misstaget om det inte är ett allvarligt brott mot spel från fel plats.

Rätt eller fel?

Svar på fråga 6 Fel. Definition av fel boll.

Exempel på fel boll är:

 • En annan spelares boll i spel.
 • en övergiven boll
 • Spelarens egen boll som är out of bounds, har blivit förlorad eller har lyfts och ännu inte satts tillbaka i spel.

Spelaren skall återplacera en boll vid sin markering och spela från denna plats med allmän plikt för spel på fel boll.

 

Lättnad för lösa naturföremål .... 2021-05-09

Fråga nr 1:

När du kommer fram till din boll som ligger i bunkern ser du ett bananskal alldeles intill bollen som kommer att störa din sving. Du tar bort bananskalet men då rubbas bollen och hamnar i ett nytt läge. Du lyfter bollen och innan du återplacerar den passar du på att ta bort ett löv som låg under den.

- Vad blir påföljden?

Svar fråga 1: Två slags plikt / Regel 15.1

Du får ta bort lösa naturföremål var som helst på eller utanför banan. Det betyder även i bunkrar och i pliktområden. Men var försiktig – rubbar du bollen får du 1 slags plikt och bollen måste återplaceras. Likaså om bollen har lyfts eller rubbats och sedan måste återplaceras. Tar du då avsiktligt bort något löst naturföremål, som sannolikt hade rubbat bollen där den låg innan, så får du även här 1 slags plikt. En tröst är att du bara behöver återplacera bollen, inte det lösa naturföremålet, innan du slår.

Ligger bollen på green slipper du plikt i båda fallen.

Fråga 2:

Din boll vilar mot en kratta i bunkern. Du tar bort krattan vilket resulterar i att bollen rubbas och hamnar i ett nytt läge. Du lyfter bollen och droppar den där du uppskattar att den låg innan du tog bort krattan och spelar sedan vidare.

- Vad blir påföljden?

Svar fråga 2: Två slags plikt / Regel 15.2

En spelare får, utan plikt, ta bort ett flyttbart tillverkat föremål var som helst på eller utanför banan, men det finns två undantag (se nedan)*) Regel 15.2. Om en spelares boll rubbas när han/hon tar bort ett flyttbart tillverkat föremål blir det ingen plikt och bollen måste återplaceras på dess ursprungliga punkt. I det här fallet droppade du bollen istället för återplacerade, utan att rätta till felet, vilket betyder att du spelade från fel plats och får därför den allmänna plikten 2 slag. (Regel 14.7). När en spelares boll i spel återplacerats/droppats eller placerats på fel sätt får spelaren lyfta bollen och rätta till misstaget, utan plikt, men detta är bara tillåtet innan bollen spelas. (Regel 14.5)

*)

 • Undantag 1 - Teemarkeringar får inte flyttas när en boll ska spelas från tee.
 • Undantag 2 - Begränsningar för att avsiktligt ta bort ett flyttbart tillverkat föremål för att påverka en boll i rörelse.

Fråga 3:

Både din och Allans boll ligger på green. Ove ska spela in men innan han gör det ber du Allan att markera sin boll för att den inte ska agera ”stoppboll” vid Oves inspel. Ove vill att den ligger kvar och Allan gör som Ove vill, han låter bollen ligga kvar och Ove spelar in.

- Vad blir påföljden?

Svar fråga 3: Två slags plikt / Regel 15.3a

Om en spelare har skäl att tro att en boll på green kan hjälpa någons spel, t.ex. fungera som en möjlig ”backstop” nära hålet får spelaren:

 • markera bollen och lyfta den enligt Regel 13.1b om det är hans/hennes egen boll, eller om bollen tillhör en annan spelare, kräva att den andra spelaren markerar och lyfter bollen.

Endast i slagspel: Om två eller flera spelare kommer överens om att låta bli att lyfta en boll som kan hjälpa någon spelare, och den spelaren slår ett slag med den hjälpande bollen kvar på plats, får varje spelare som gjort överenskommelsen den allmänna plikten, två slags plikt. I det här fallet får alltså både Allan och Ove två slags plikt för överenskommelsen att låta Allans boll ligga kvar

Fråga 4:

Du ska slå ditt andra slag från fairway och din medspelares boll ligger väldigt nära din boll. Du ber din medspelare att lyfta sin boll då den är störande för ditt slag. Han markerar och lyfter bollen, gör ren den och återplacerar den sedan när du har slagit.

- Vad blir påföljden?

Svar fråga 4: Ett slags plikt / Regel 15.3b(2)

Om en spelare har skäl att tro att en annan spelares boll var som helst på banan kan ha störande inverkan på spelarens eget spel:

 • Får spelaren kräva att den andra spelaren markerar läget för och lyfter bollen (se Regel 14.1).
 • Bollen får inte rengöras (utom när den lyfts från green enligt Regel 13.1b) och måste återplaceraspå sitt ursprungliga läge (se Regel 14.2).
 • Om den andra spelaren inte markerar bollens läge innan den lyfts eller rengör den när detta inte är tillåtet får han/hon ett slags plikt.
 • Endast i slagspel får en spelare som blir ombedd att lyfta sin boll enligt denna regel i ställetspela den först.

En spelare får inte lyfta sin boll enligt denna regel enbart på grund av spelarens egen uppfattning om att bollen skulle kunna störa en annan spelares boll. Om spelaren lyfter sin boll när han/hon inte blir ombedd att göra det av den andra spelaren (utom när bollen lyfts på green enligt Regel 13.1b), får spelaren ett slags plikt.

Avslutningsvis en definition: (kursiv text hänvisar till kapitel ”Definitioner” i regelboken)

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel. Om en spelare lägger ned en boll utan avsikt att den ska bli boll i spel har bollen inte återplacerats och är inte i spel (se Regel 14.4). När en regel kräver att en boll ska återplaceras, anger regeln en särskild punkt där bollen måste återplaceras.

Onormala banförhållanden 2021-05-03

Nedan kan du se lösningen på frågor runt "Onormala banförhållanden". Bifogad pdf innehåller dessutom några bilder som  ytterligare klargör hur du skall gå tillväga.

Onormala banförhållanden – Fråga 1

Din boll har hamnat väldigt nära en outpinne och du kan inte spela bollen som den ligger så du tar bort pinnen och lägger den åt sidan. En annan spelare ibollen reagerar och informerar dig om att outpinnar inte får lyftas, varpå du sätter tillbaka pinnen, och spelar vidare enligt reglerna.

-  Vad blir påföljden?

Svar - Fråga 1:  Ingen plikt

En outgräns kan bestå av staket, stängsel eller pinnar och dessa är konstgjorda föremål som står utanför banan och därför kan du inte få lättnad om din sving, stans eller boll störs av dem. Eftersom de räknas som oflyttbara så får du heller inte flytta på dem. Samma sak gäller för alla fasta föremål som befinner sig utanför banan.

Dina alternativ i det här fallet är att spela bollen som den ligger trots det dåliga läget eller förklara den ospelbar och droppa med ett slags plikt.

Om du spelar bollen från det förbättrade läget får du 2 slags plikt men du slipper pliktslagen om du återställer läget innan du slår slaget. Går det inte att återställa läget på grund av att du brutit pinnen, eller kanske böjt ett stängsel, kommer du inte undan pliktslagen.

Regel 16.1a(2) och Regel 8.1c

Onormala banförhållanden – Fråga 2

Du har slagit bollen till ett pliktområde. Bollen hamnade inte i vattnet och hade varit spelbar om den inte hade hamnat under en spång som var byggd över området. Eftersom spången är ett tillverkat föremål så droppar du bollen utan plikt i pliktområdet.

-  Vad blir påföljden?

Svar – Fråga 2:  2 slags plikt

När en boll är i ett pliktområde så får du ingen lättnad för oflyttbara tillverkade föremål. Detta oavsett om föremålet är i pliktområdet eller utanför. Du måste spela bollen som den ligger eller, med ett slags plikt, ta lättnad för hela pliktområdet. Det vill säga – du får varken med eller utan plikt droppa för föremålet i pliktområdet.

Regel 16.1a(2) och Regel 17.1d

Onormala banförhållanden – Fråga 3

Din boll har hamnat i MUA med blåvita pinnar, som gränsar till skog. Närmaste punkten för lättnad är i skogen. Du anser att skogen inte tillhör spelfältet, och vill droppa åt andra hållet. Övriga spelare i bollen har en annan åsikt, men du väljer att lita på dig själv och droppar åt andra hållet.

-  Vad blir påföljden?

Svar  -  Fråga 3:  Två slags plikt (ev diskvalifikation)

Spelfältet är hela banan utom den tee du spelade från, den green du spelar till och alla bunkar och pliktområden. Vilket betyder att alla fairways, ruffar och skogar tillhör spelfältet. Så ja, du skulle droppat i skogen, som var närmaste punkten för fullständig lättnad!

Nu spelade du från fel plats och får 2 slags plikt och ska fortsätta spela, om du inte fick en avsevärd fördel med din feldroppning. I så fall kan det vara ett allvarligt brott. För att undvika en eventuell diskvalifikation kunde du, innan du slog ut på nästa hål, gått tillbaka och spelat en andra boll från rätt plats. Tävlingsledningen tar sedan beslutet om vilken boll som ska räknas.

Regel 16.1f och 2.4

Onormala banförhållanden – Fråga 4

Du hittar din boll pluggad i ruffen. Det råder inget tvivel om att den är pluggad i sitt eget nedslagsmärke, så du lyfter bollen och tar lättnad.

-  Vad blir påföljden?

Svar – Fråga 4: Ingen plikt

När en spelares boll är pluggad på spelfältet och lättnad tillåts, får spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll. i detta lättnadsområde.

Referenspunkt:  Punkten direkt bakom där bollen är pluggad.

Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkt:  En klubblängd, men lättnadsområdet läge - måste vara på spelfältet och - får inte vara närmare hålet än referenspunkten.

Regel 16.3b

Avslutningsvis en definition:  (kursiv text hänvisar till kapitel ”Definitioner” i regelboken)

Droppa

Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Om spelaren släpper en boll utan avsikt att den ska bli i spel, har bollen inte droppats och är inte i spel (se Regel 14.4).

Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där bollen måste droppas och stanna.

När lättnad tas, måste spelaren släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

 • faller rakt ned, utan att spelaren kastar, roterar eller rullar den eller utförnågon annan rörelse som skulle kunna påverka var bollen stannar och
 • inte vidrör någon del av spelarens kropp eller utrustning, innan den träffar

marken (se Regel 14.3b).

Boll i vila lyft eller rubbad 2021-04-16

Boll i vila lyft eller rubbad; en av många definitioner som kan vara bra att känna till

Boll rubbad - Fråga 1

Du slår ut bollen i ruff med mycket klöver. När du börjar leta råkar du sparka till bollen med foten så den hamnar i ett nytt läge. Du lyfter bollen och återplacerar den på sin ursprungliga punkt och slår den därifrån.

Vad blir påföljden?

Boll rubbad – Svar fråga 1 / ingen plikt

Om du lyfter eller avsiktligt vidrör din boll i vila eller orsakar att den rubbas får du ett slags plikt,

Regel 9.4b. Men du får ingen plikt om du oavsiktligt rubbar bollen innan den hittas. Regel 9.4b Undantag 2. (Se även regel 7.4)

Om du inte återplacerar bollen utan spelar från fel plats i strid med Regel 9.4 blir påföljden allmän plikt/2 slag.

Boll rubbad - Fråga 2

Du ska slå ditt andra slag från fairway, men innan du tar stansen märker du att bollen ändrar läge pga hård vind. Du flyttar tillbaka bollen till sitt ursprungliga läge och slår därifrån.

Vad blir påföljden?

Boll rubbad – Svar fråga 2 / 2 slags plikt

Om naturkrafter (tex vind eller vatten) orsakar att din boll i vila rubbas blir det ingen plikt, och din boll måste spelas från sitt nya läge. Om du flyttar tillbaka bollen till sitt ursprungliga läge spelar du från fel plats och påföljden blir allmän plikt/2 slag. Regel 9.3.

Undantag – Om din boll på green rubbas efter att du redan hade lyft och återplacerat den måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas)

Boll rubbad – Fråga 3

Du har markerat din boll på green och ser att en annan spelare i bollen oavsiktligt rubbar din bollmarkering så den flyttar sig till ett annat läge. Du återplacerar bollmarkeringen till sitt ursprungliga läge.

Vad blir påföljden?

Boll rubbad – Svar fråga 3 / ingen plikt

Om din bollmarkering lyfts eller flyttats på något sätt (inklusive av naturkrafter) på green innan din boll är återplacerad, måste du enligt Regel 9.7a - antingen:

 • återplacera din boll på dess ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas), eller
 • placera en bollmarkering för att markera detta ursprungliga läge.

Påföljden för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 9.7a är allmän plikt/2 slag. Se även Regel 13.1d

OBS: Boll som inte redan lyfts och återplacerats måste spelas från sitt nya läge. Regel 13.1d. Påföljden för att spela en boll från fel plats i strid med regel 13.1d är allmän plikt/2 slag.

Boll rubbad – Fråga 4

Du går mot din boll på fairway och ser en hund ta din boll och därefter släppa den efter ett par meter. Osäker på var den exakt låg från början spelar du bollen där den ligger.

Vad blir påföljden?

Boll rubbad – Svar fråga 4 / 2 slags plikt

Om det är känt eller så gott som säkert att något utomstående lyft eller rubbat din boll utgår ingen plikt. Bollen måste återplaceras på dess ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas). Regel 9.6. Plikt för att spela felaktigt inbytt boll eller spela boll från fel plats i strid mot Regel 9.6: allmän plikt/2 slag.

Om information om att bollen i själva verket rubbades av något utomstående bara blir känd för dig efter att bollen har spelats, spelade du inte från fel plats eftersom denna kunskap inte fanns när du slog slaget. Tolkning 9.6/3

Avslutningsvis en definition: Klubblängd

Längden på den längsta av de 14 (eller färre) klubbor som du har under ronden, (som tillåts enligt Regel 4:1b(1)), med undantag för en putter. Om t.ex, den längsta klubban (med undantag för en putter) som du har under en rond är en 43 tums (109,22 cm) drivers, så är en klubblängd 43 tum för dig under den ronden.

Klubblängder används för att definiera ditt tee på varje hål och för att definiera storleken på ditt lättnadsområde när lättnad tas enligt en regel.

Förlorad boll/Provisorisk boll 2021-03-29

Provisorisk boll – Fråga 1

Enligt regel 18.3b måste spelaren meddela att hon skall spela en provisorisk boll. Att säga ”Jag spelar en till för säkerhets skull” är tillräckligt tydligt.

Sant. Tolkning 18.3.b/2

Tolkning: 18.3b/2 Uttalanden som ”tydligt anger” att en provisorisk boll ska spelas

När det spelas en provisorisk boll är det bäst om spelaren använder ordet ”provisorisk” i sitt meddelande. Men andra uttalanden som gör det klart att spelarens avsikt är att spela en provisorisk boll är godkända.

Exempel på meddelanden som klart anger att spelaren ska spela en provisorisk boll innefattar:

 • ”Jag ska spela en boll enligt Regel 18.3.”
 • ”Jag ska spela en annan bara i fall att.”

 

Provisorisk boll – Fråga 2

En spelare får gå tillbaka och spela en provisorisk boll efter att hon gått framåt och börjat leta efter bollen.

Sant. Regel 18.3a och Tolkning 18.3a/2

Regel: 18.3 Provisorisk boll

18.3a När provisorisk boll tillåts

Om din boll kan vara förlorad utanför ett pliktområde eller vara out of bounds får du, för att spara tid, provisoriskt spela en annan boll enligt plikten för slag och distans.

Men om du är medveten om att den enda möjliga plats där din ursprungliga boll skulle kunna vara förlorad är i ett pliktområde, tillåts inte en provisorisk boll och en boll som spelas från den plats där det föregående slaget slogs blir din boll i spel enligt plikten för slag och distans.

Tolkning: 8.3a/2 Spela provisorisk boll efter att letande har påbörjats är tillåtet

En spelare får spela en provisorisk boll för en boll som skulle kunna vara förlorad när den ursprungliga bollen inte har hittats och identifierats även om tre-minuters söktiden ännu inte har gått ut.

Till exempel, om en spelare kan återvända till punkten för spelarens föregående slag och spelar en provisorisk boll innan tre-minuters söktiden har gått ut, får spelaren göra detta.

Om spelaren spelar den provisoriska bollen och den ursprungliga bollen hittas inom tre-minuters söktiden, måste spelaren fortsätta med den ursprungliga bollen.


Provisorisk boll – Fråga 3

En spelare slår ut bollen i ruffen och letar i en minut, men hittar inte bollen. Spelaren går tillbaka till tee och peggar upp. Innan han slagit och inom de tre minuter spelaren får leta hittas bollen. Spelaren får fortsätta med den ursprungliga bollen.

Sant. Tolkning 18.1/1

Tolkning: 18.1/1 Peggad boll får lyftas när den ursprungliga bollen hittas inom tre-minuters söktiden

När det spelas igen från tee, är en boll som placerats, droppats eller peggats på tee inte i spel förrän spelaren slår ett slag mot den (definition av ”i spel” och Regel 6.2).

Till exempel, en spelare spelar från tee, letar en kort stund efter sin boll och går sedan tillbaka och peggar en annan boll. Innan spelaren spelar den peggade bollen, och inom tre-minuters söktiden, hittas den ursprungliga bollen. Spelaren kan överge den peggade bollen och fortsätta med den ursprungliga bollen utan plikt, men får också fortsätta med slag och distans genom att spela från tee.

Men, om spelaren hade spelat från spelfältet och sedan droppat en annan boll för att ta lättnad med slag och distans, skulle resultatet ha blivit annorlunda därför att spelaren då måste fortsätta med den droppade bollen med plikten slag och distans. Om spelaren fortsatte med den ursprungliga bollen skulle spelaren spela en fel boll.


Förlorad boll/Provisorisk boll – Fråga 4

Spelaren hittar både sin första boll och sin provisoriska boll slagna från tee. Båda är out-of-bounds. Hon måste gå tillbaka till tee och slå sitt femte slag.

Sant. Regel 18.2b 

Regel 18.2b Vad man ska göra när en boll är förlorad eller out of bounds

Om din boll är förlorad eller out of bounds, måste du ta lättnad med slag och distans genom att lägga till ett slags plikt och spela en boll varifrån det föregående slaget slogs (se Regel 14.6).

Undantag – Spelaren får byta in en annan boll enligt annan regel när det är känt eller så gott som säkert vad som hände med bollen.

Se fullständiga regler för mer information om när undantag gäller.


Spela ett hål – fråga 5

Spelaren letar någon minut efter sin boll som slogs från tee men går sedan tillbaka och peggar upp en ny boll och slår men missar bollen totalt. Då ropar någon att en första bollen är hittad. Spelaren lyfter bollen från peggen och går till den första bollen, spelar hålet med den och slår ut på nästa hål.

Vilken påföljd ger detta?

Diskvalifikation. Regel 6.3c och Definition av ”i spel”

Regel 6.3c Du får inte slå ett slag mot fel boll.

Se fullständiga regler för information om undantag för boll som rör sig i vatten.

Plikt för spel på fel boll: allmän plikt.

I matchspel:

 • Om du och din motspelare spelar varandras bollar under spelet av ett hål, får den som var först med att slå ett slag mot fel boll den allmänna plikten (förlorat hål).
 • Om det inte är känt vilken fel boll som spelades först, blir det ingen plikt och hålet måste spelas färdigt med de utbytta bollarna.

I slagspel måste du rätta till misstaget genom att fortsätta spela med den ursprungliga bollen som den ligger eller ta lättnad enligt reglerna:

 • Slaget som slagits med fel boll och varje ytterligare slag innan felet rättas till räknas inte.
 • Om du inte rättar till misstaget innan ett slag slås för att starta ett annat hål eller, om det rör sig om det sista hålet för ronden, innan ditt scorekort lämnas in, blir du diskvalificerad.

Definition: I spel

Statusen för en spelares boll när den ligger på banan och används för spel av ett hål:

 • En boll blir i spel på ett hål först:
  • När spelaren slår ett slag mot den från innanför tee, eller
  • I matchspel, när spelaren slår ett slag mot den från utanför tee och motspelaren inte återkallar slaget i enlighet med Regel 6.1b.
 • Den bollen fortsätter att vara i spel tills den är hålad, utom att den inte längre är i spel:
  • När den är lyft från banan,
  • När den är förlorad (även om den har stannat på banan) eller har stannat out of bounds, eller
  • När en annan boll är inbytt i stället för den, även om detta inte är tillåtet enligt en regel.

En boll som inte är i spel är fel boll.

Spelaren kan inte ha mer än en boll i spel vid något tillfälle. (Se Regel 6.3d för det fåtal fall när en spelare kan spela med mer än en boll samtidigt på ett hål.)

När reglerna hänvisar till en boll i vila eller i rörelse, innebär detta en boll som är i spel.

När en bollmarkering placerats för att markera läget för en boll i spel:

 • Om bollen inte har lyfts, är den fortfarande i spel, och
 • Om bollen har lyfts och återplacerats, är den i spel även om bollmarkeringen inte har tagits bort.

Förlorad boll – fråga 6

 Om publik följer en ”boll” räknas tiden att leta, 3 minuter, från att någon ur publiken börjat leta.

Fel. Regel 18.2a

Regel 18.2a När din boll är förlorad eller out of bounds

När en boll är förlorad. Din boll är förlorad om den inte hittas inom tre minuter efter att du eller din caddie börjar söka efter den. Om en boll hittas inom den tiden men det är osäkert om det är din boll:

 • måste du snarast försöka identifiera bollen och får en skälig tid att göra det, även om detta sker efter att de tre minuternas söktid är ute.
 • Detta inkluderar en rimlig tid att komma fram till bollen om du inte är där bollen hittas.

Om du inte identifierar din boll inom denna rimliga tid, är bollen förlorad.

När en boll är out of bounds. Din boll i vila är out of bounds bara när hela bollen är utanför banans gräns.

Ospelbar boll i bunker 2021-03-23

Ospelbar boll i bunker – Fråga 1

Spelaren slår sin boll från fairway och bollen hamnar i ett mycket dåligt läge i en bunker och förklarar därför bollen ospelbar. Spelaren markerar och lyfter bollen och tar samtidigt bort några lösa naturföremål intill bollen. Spelaren mäter sedan ut två klubblängder i bunkern men ångrar sig och beslutar att i stället slå bollen från var det senaste slaget slogs.

Vilken påföljd ger detta?

1 slag. Regel 19.3

Ospelbar boll i bunker – Fråga 2

Spelaren droppar för ospelbar boll i bunker. Det finns flera alternativ som ger honom möjlighet att få droppa utanför bunkern.

Rätt eller fel? Rätt. Regel 19.3

----------------------------------------------------------------------------------------------------

REGELN

19.3 Lättnadsalternativ för ospelbar boll i bunker

När din boll är i en bunker, får du ta lättnad för ospelbar boll enligt ett av de fyra alternativen som visas i FIG. 19.3.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 19.3: allmän plikt.

En spelare beslutar att hans/hennes boll i en bunker är ospelbar.

Spelaren har fyra alternativ: (1) Med ett slags plikt, får spelaren ta lättnad med slag och distans. (2) Med ett slags plikt, får spelaren ta lättnad med flagglinjen i bunkern. (3) Med ett slags plikt, får spelaren ta lättnad i sidled i bunkern. (4) Med totalt två slags plikt, får spelaren ta lättnad med flagglinjen utanför bunkern baserad på en referenslinje som går rakt bakåt från hålet genom den ursprungliga bollens läge.

 

Ospelbar boll på spelfältet 2021-03-23

 

Ospelbar boll på spelfältet – Fråga 1

Spelaren har slagit bollen från tee och bollen hamnar i tjock ruff. Spelaren förklarar bollen ospelbar och droppar den korrekt i lättnadsområdet och bollen stannar där men lägger sig i ett hål efter en bortslagen torva. Besviken tar spelaren upp bollen och går tillbaka till tee och slår en ny boll.

Vilken påföljd ger detta?

2 slag. Regel 19.2 och Tolkning 19.2/3 (efter regeln)

Ospelbar boll på spelfältet – Fråga 2

Spelaren slår från tee och bollen hamnar bakom ett träd. Spelaren förklarar bollen ospelbar och droppar korrekt inom två klubblängder, men bollen rullar ut ur lättnadsområdet. Spelaren spelar bollen från det nya läget utanför lättnadsområdet.

Vilken påföljd ger detta?

Allmän plikt=2 slag. Regel 14.3c och Regel 14.7a

----------------------------------------------------------------------------------------------------

REGELN

Syfte: Regel 19 täcker dina olika lättnadsalternativ för en ospelbar boll. Detta gör det möjligt för dig att välja vilket alternativ som ska användas - normalt med ett slags plikt - för att komma ur en svår situation var som helst på banan (utom i ett pliktområde).

19.1 Du får besluta att ta lättnad för ospelbar boll var som helst på banan utom i ett pliktområde
Du är den enda person som kan besluta att förklara din boll ospelbar. Lättnad för ospelbar boll tillåts var som helst på banan, utom i ett pliktområde.
19.2 Lättnadsalternativ för ospelbar boll på spelfältet eller på green
Du får ta lättnad för ospelbar boll genom att använda ett av de tre alternativen som visas i FIG.19.2, och i samtliga fall lägga till ett slags plikt.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 19.2: allmän plikt.

En spelare beslutar att hans/hennes boll i en buske är ospelbar. Spelaren har tre alternativ och i samtliga fall lägga till ett slags plikt.

(1) Spelaren får ta lättnad med slag och distans genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från ett lättnadsområde baserat på var det föregående slaget slogs (se Regel 14.6 och FIG. 14.6).

Referenspunkt: Den punkt varifrån föregående slag slagits (som, om den inte är känd, måste uppskattas).

Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  • måste vara i samma område på banan som referenspunkten.

(2) Spelaren får ta lättnad med flagglinjen genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i ett lättnadsområde, som baseras på en referenslinje som går rakt bakåt från hålet genom den ursprungliga bollens läge.

Referenspunkt: En punkt på banan som spelaren valt som är på referenslinjen och längre från hålet än den ursprungliga bollens läge (hur långt tillbaka som helst på linjen).

Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  • får vara i vilket område på banan som helst.

Spelaranmärkning: När denna referenspunkt väljs, bör du visa punkten genom att använda ett föremål (t ex en peg).

(3) Spelaren får ta lättnad i sidled.

Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

Lättnadsområdets storlek: Två klubblängder från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  • får vara i vilket område på banan som helst

TOLKNING

19.2/3 Referenspunkten för lättnad med slag och distans ändras inte förrän ett slag slås

Referenspunkten som används för att ta lättnad med slag och distans ändras inte förrän spelaren slår ett slag till på sin boll i spel, även om spelaren har droppat en boll enligt en regel.

Till exempel, en spelare tar lättnad för en ospelbar boll och droppar en boll enligt antingen lättnadsalternativet med flagglinjen eller lättnadsalternativet i sidled. Den droppade bollen stannar kvar inom lättnadsområdet men rullar till ett läge som spelaren igen bestämmer är ospelbart.

Med ett extra pliktslag får spelaren igen använda lättnadsalternativet med flagglinjen eller lättnadsalternativet i sidled, eller kan välja slag och distans lättnadsalternativet genom att använda punkten där bollen senast spelades innan den blev ospelbar första gången som referenspunkt. Denna slag och distans referenspunkt ändras inte eftersom spelaren inte slår ett slag mot den droppade bollen.

Resultatet skulle vara annorlunda om spelaren slog ett slag mot den droppade bollen, eftersom den punkten skulle bli den nya slag och distans referenspunkten.