Trackman

På Sollentuna så har vi Trackman 4

Vad är en TrackMan?

TrackMan är en bollflyktsradar som mäter både vad din boll gör i luften och samtidigt läser av vad din klubba gör i träffögonblicket. TrackMan anses vara främst i sin marknad och sätter standarden inom radarteknologin. Förutom av de flesta spelare och coacher på de största tourerna så används TrackMan av alla golfleverantörer för att analysera och utveckla sina produkter.