Custom fitting

Uttrycket ”Life is a game, golf is serious” kanske du harhört. Om du tar din golf på allvar och vill få så mycket glädje som möjligt av ditt spel, så är custom fitting en mycket viktig pusselbit.

En vanlig missuppfattning är att behovet av custom fitting bara gäller låghandicappare och tourspelare. Faktum är att personligt anpassade klubbor till och med har större betydelse för spelare med lite högre handicap, med sämre förmåga att anpassa sin sving till utrustningen.

Med hjälp av extremt avancerad mätutrustning gör vi en djupgående analys av din sving. Med utgångspunkt från dataanalysen i kombination med bl.a. din kroppslängd, svingteknik, bollhastighet, etc, så väljer vi som nästa steg ut ett antal testklubbor från vårt omfattande utbud.

Genom en välbeprövad process arbetar vi oss fram till de klubbor som passar dig bäst