Köpevillkor Årsavgift

Medlemsavgift

Årsavgiften består dels av en medlemsavgift, dels en spelavgift. Medlemsavgiften tillfaller Sollentuna Golfklubb (org. nummer 814800–5388) men betalas med spelavgiften till Skillingegården AB (org. nummer 556559–2739).

Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Ingen moms tillkommer.

Medlemsavgiften är inte återbetalningsbar. Det gäller även vid eventuellt utträde eller uteslutning under det aktuella kalenderåret. Se Sollentuna GK´s stadgar.

Påminnelseavgift utgår vid betalning efter sista betaldatum.

 

Spelavgift

Spelavgiften baseras på en hel 12-månadersperiod (innevarande kalenderår) och inte på ett löpande abonnemang över en kortare tidsperiod, tex månadsbasis.

Spelavgiften betalas till Skillingegården AB (org. nummer 556559–2739).
I avgiften ingår moms med 6 %.

Spelavgiften gäller för spel på Sollentuna Golfklubb under den giltighetstid som anges vid avgiften.

Avgiften är inte återbetalningsbar för det fall du – oavsett skäl – inte kan utnyttja din spelrätt under hela eller del av den aktuella perioden.
Vid olycksfallsskada kan del av spelavgiften återbetalas via golfklubbens försäkring.