Medlemskap

Sollentuna Golfklubb är en riktig medlemsklubb med det perfekta läget i Rotebro, i hörnet mellan E4an norrut och Stäketleden.

Sammantaget ligger allt väl samlat på Sollentuna Golfklubb. Driving Rangen ligger direkt i anslutning till parkeringen där det också finns ett litet övningsområde.

I klubbhuset hittar du den välsorterade shopen, medlem i Golfstore, tillsammans med receptionen och precis intill finns restaurangen som serverar lunch året runt. Under säsong är den naturligtvis öppen från morgon till kväll.

Ettans tee ligger vid klubbhuset precis som nians green, tians tee samt avslutningshålet. 

På Sollentuna Golfklubb har vi under de senaste åren sett samma trend med ökat intresse för golf som i övriga Sverige vilket är mycket glädjande. Glädjande är också det ökade intresset för golf bland unga vuxna och juniorer.

För närvarande har vi fullt medlemstal för juniorer på Sollentuna Golfklubb. Ställ er gärna i vår juniormedlemskö via formuläret för medlemsansökan. Avgift för juniormedlemskön 150 kr/år. Så fort det finns en plats ledig kommer vi erbjuda i den turordning som registreringen skett. Medlemsansökan sker lättast genom att fylla i blanketten på undersidan, klicka på länken!

Vi har i dagsläget ca 40 av 1000 spelrätter kvar att sälja. Dvs endast 40 seniorplatser kvar, då samtliga seniorer över 25 år, som är Vardagsaktiva eller Fullt aktiva, behöver en spelrätt. (Se texten nedan om övergången till spelrätt från medlemslån) 

Vi har alltså ingen seniorkö kvar, utan nu är det först till kvarn som gäller på våra sista spelrätter. Ta kontakt med vår klubbchef Claes Berfeld om du är intresserad, antingen via mail claes@sollentunagk.se eller telefon: 070-233 65 50. 


MEDLEMSKATEGORIER OCH AVGIFTER FÖR 2024

JUNIOR MEDLEMSKAP (8-21 år)
Fullt aktiv (8-12 år):

Full spelrätt alla dagar, alla tider 1 900 kr/år
Fullt aktiv (13-16 år):
Full spelrätt alla dagar, alla tider 3 000 kr/år
Fullt aktiv (17-21 år):
Full spelrätt alla dagar, alla tider 4 100 kr/år
Vilande spelrätt (8-21 år):
Spelrätten är vilande och får aktiveras till efterkommande år.
Medlem utan spelavgift får inte spela golf på banor anslutna till Svenska Golfförbundet.
Avgift 200 kr/år

SENIOR MEDLEMSKAP (fr 22 år) 
Fullt aktiv:
Full spelrätt alla dagar, alla tider 8 950kr/år. Krav på spelrätt. 

Vardagsaktiv:
Spelrätt helgfria vardagar 6 950 kr/år (Övriga tider erlägges gästgreenfee). Vid start i helgtävling betalas ordinarie tävlingsgreenfee.
Krav på spelrätt. 

Begränsat aktiv 22-30 år:
Spelrätt vardagar (alla tider) samt helgdagar efter kl. 15.00. 5 650 kr/år. (Övriga tider erlägges gästgreenfee). Vid start i helgtävling betalas ordinarie tävlingsgreenfee.
(Inget krav på spelrätt)

Limited member 22-35 år:
Aktivt golf-ID inkl. 3 ronder 1 950 kr/år. (Överskjutande ronder erlägges gästgreenfee). Vid start i helgtävling betalas ordinarie tävlingsgreenfee.
(Inget krav på spelrätt)

Sollentuna Golfklubb ersätter nuvarande medlemslån med spelrätter

Sollentuna Golfklubb beslutade på klubbens årsmöte den 27 april 2023 att klubben ska gå från den tidigare finansieringsmodellen med medlemslån till en modell med spelrätter. Syftet med övergång till spelrätter är säkerställa Sollentuna Golfklubbs långsiktiga finansiella stabilitet.

Beslutet möjliggör att vi nu kan uppdatera vår anläggning, och göra nödvändiga investeringar för en fortsatt mycket attraktiv golfklubb av hög kvalitet!

Beslutet som årsmötet tog innebär följande:

  • Innehav av spelrätt krävs för att vara aktiv seniormedlem i Sollentuna Golfklubb från och med säsongen 2024 och det år man fyller 25 år.
  • Spelrättens nominella värde sätts till 11 000 kr, vilket motsvarar nästan alla medlemslån.
  • Innehav av spelrätt berättigar från och med 2024 till årlig spelrättighet efter erlagd årsavgift enligt årsmötesbeslut.
  • Du kan inte vara passiv medlem som spelrättsägare. Ägare av spelrätt betalar årsavgift till klubben, men har möjlighet att hyra ut spelrätten årsvis.
  • Klubben kommer ha 1.000 spelrätter ute på markanden.

Från och med 2024 kommer spelrätter att ha ett marknadsmässigt pris. Det innebär att om en medlem önskar utträda ur klubben, säljer man spelrätten till ny medlem, till ett överenskommet pris. Klubben kommer att bistå vid försäljning genom att lägga upp en förmedlingssida. Medlem har också möjlighet att efterskänka sin spelrätt tillbaka till klubben.


Samarbete med Bro-Bålsta GK, Täby GK & Wäsby GK för fullt aktiva medlemmar
Vi fortsätter samarbetet med Bro-Bålsta GK och Täby GK som ger er som är fullt aktiva möjlighet att spela på tre andra anläggningar utöver vår egen. Syftet är att erbjuda ett mervärde som ger variation och utökade spelmöjligheter utan extra kostnad.

30-avtalet Avtalet mellan Bro-Bålsta GK, Täby GK, Wäsby GK och oss innebär att varje klubb upplåter 30 starttider per vecka på sin 18-hålsbana på helgfria måndagar – torsdagar. Av de 30 tillgängliga starttiderna är 10 starttider avsedda per klubb.

Ring för att boka Som fullt aktiv kan du boka starttid på Bro-Bålsta,Wäsby Gk och Täby GK hur långt som helst i förväg och alltid i mån av plats. Du kan bara ha en starttid bokad. För att boka starttid ringer du till respektive klubb för att förvissa dig om att det finns bokningsbar tid enligt 24/24/24-avtalet. De registrerar därefter din starttid i Min Golf.

Vid förhinder bokar du av din starttid så snart som möjligt och inte senare än 24 timmar innan spel. Vid så kallad ”no show” får du inte boka ny tid enligt avtalet förrän efter en månad.

Uppgradering av medlemskap Är du inte fullt aktiv och vill ta del av 30-avtalet? Det går alltid att uppgradera medlemskapet. Ta kontakt med oss på kansliet så hjälper vi till med det.

Gym
Sollentuna Golfklubbs gym är öppet för medlemmar med aktivt medlemskap. Från och med 2020 kostar gymkort 530kr/år, kontakta kansliet för att lösa gymkort.

 

Köpevillkor Årsavgift
Årsavgiften består dels av en medlemsavgift, dels en spelavgift. Medlemsavgiften tillfaller Sollentuna Golfklubb (org. nummer 814800–5388) men betalas med spelavgiften till Skillingegården AB (org. nummer 556559–2739). Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Ingen moms tillkommer. Medlemsavgiften är inte återbetalningsbar. Det gäller även vid eventuellt utträde eller uteslutning under det aktuella kalenderåret. Se Sollentuna GK´s stadgar. Påminnelseavgift utgår vid betalning efter sista betaldatum.

Spelavgiften baseras på en hel 12-månadersperiod (innevarande kalenderår) och inte på ett löpande abonnemang över en kortare tidsperiod, tex månadsbasis. 
Spelavgiften betalas till Skillingegården AB (org. nummer 556559–2739). I avgiften ingår moms med 6 %. Spelavgiften gäller för spel på Sollentuna Golfklubb under den giltighetstid som anges vid avgiften. Avgiften är inte återbetalningsbar för det fall du – oavsett skäl – inte kan utnyttja din spelrätt under hela eller del av den aktuella perioden.
Vid olycksfallsskada kan del av spelavgiften återbetalas via golfklubbens försäkring.

DELBETALNING AV ÅRSAVGIFT
Du kan lägga upp en delbetalning av årsavgiften med MoreGolf MasterCard. Det gör du enklast genom att skriva ut fakturan och en delbetalningsblankett.
Fakturan och delbetalningsblanketten skickar du sedan till den adress som står på blanketten. Du kan välja att delbetala årsavgiften på 6 eller 12 månad

Ansökningsblankett för delbetalning

MEDLEMSKÖ
Köavgift 250 kr/år för senior och 150 kr/år för junior. 

BAGSKÅP
Skåp finns att hyra för medlemmar med aktivt medlemskap.
Vanligt skåp: 625 kr/per år, Elskåp: 1000 kr/per år  (avsedd för elvagnar)

Det är stor efterfrågan på våra skåp. Är du intresserad av ett skåp, hör av dig till receptionen som ställer dig på väntelista för ett skåp