Friskvårdsbidraget

Golfspel är godkänt som skattefri friskvårdsförmån. 

Även golf räknas nu som "motion eller friskvård av enklare slag", vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning.

Som kvitto till din arbetsgivare kan du använda vårt fakturaunderlag tillsammans med kvittensen på den betalorder du fått från din bank. Skulle du behöva mer än så kontakta kansliet så kan vi skriva ett intyg på erlagd avgift. 

Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet. Det är också arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån. En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf: 
  • Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift). Årsavgiften på Sollentuna GK är uppdelad i en spelavgift (avdragsgill) och en medlemsavgift (ej avdragsgill).
  • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
  • Egen träning på drivingrange
  • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor
Golfklubbor och annan utrustning är inte avdragsgill, inte heller deltagaravgift i golftävlingar.
 
På golf.se kan du läsa mer om Friskvårdsbidraget och vad som gäller för golfsporten.