Herrkommittén

Kommitténs syfte: att på styrelsens uppdrag verka för att fler herrar spelar mer golf samt bidra till en god klubbkänsla Kommitténs ansvarsområden: · Planera och genomföra herrtävlingar · Planera för årets träningar och utbildningar i samarbete med sportchef och regelkommitté · Planera och genomföra andra herraktiviteter som bidrar till ökad klubbkänsla och att fler herrar spelar mer golf · Säkerställa att det finns lagledare till serielagen samt anmäla lagen till kansliet · Stötta Tävlingskommittén med förslag på tävlingsledare till klubbtävlingar

Björn Collert

Ordförande Herrkommittén