Vi stödjer paragolfen

Edsvikens Larm AB

Edsvikens Larm AB ser det som ett självklart val att stötta Paragolfen på Sollentuna Golfklubb.

Edsvikens Larm AB grundades 1989 i Sollentuna norr om Stockholm och är idag en av Storstockholms ledande leverantörer av säkerhetslösningar såsom larm, passersystem och kameraövervakning.

Edsvikens Larm AB är sedan starten Securitas Direct regionspartner i Stockholm och handhar försäljning, installation, service och underhåll av larmanläggningar. Vi är certifierade av Svensk Certifiering AB för installation av inbrottslarmanläggningar och är därmed godkända att installera försäkringsklassade anläggningar enligt högsta standard avseende funktion och säkerhet.

Vi arbetar också med passagesystem och kameraövervakning för en mer komplett säkerhetslösning.

Med fler än 5000 nöjda kunder och över 30 år i branschen är vi en erfaren, trygg och kompetent leverantör av Din säkerhet både på företaget och i hemmet.

Edsvikens Larm AB

Fillauer

Sedan 1914 har Fillauer varit ledande inom utveckling, produktion och försäljning av ortopediska hjälpmedel och lösningar. Fillauers mission är att tillsammans med patienter och yrkesverksamma inom ortopedi, ta fram optimala lösningar som både underlättar det dagliga arbetet och ger förutsättningar för bästa möjliga funktionella och kliniska resultat.

Fillauer

Livihop

Vår syn på personlig assistans är enkel. Vi tror på alla människors lika värde. Var och en har sina egna behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar.
Vår uppgift att ta bort så många barriärer som möjligt för att skapa ökad livskvalitet utifrån varje persons förutsättningar och funktionsvariationer. Varje relation mellan assistent och kund är unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet. 

Livihop - lev som du vill

Vi erbjuder individuellt anpassad assistans som underlättar för människor med funktionsvariationer att leva det liv de vill.

Personlig assistans där varje människa är unik

Livihops syn på personlig assistans är enkel: alla har rätt till ett bra liv. Vi vet att det finns lika många personligheter som det finns människor, och att var och en har sina behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar.
Varje relation mellan assistent och kund är unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet.

Vår styrka – Personlig erfarenhet

Vi som arbetar på Livihop har själva erfarenhet av personlig assistans, antingen som kunder eller som assistenter. Vissa av oss är även anhöriga eller närstående till assistansberättigade personer. Det ger oss en ovärderlig erfarenhet som vi använder i vårt arbete varje dag, och förståelsen för våra kunder och anställda är en av våra största fördelar.
Våra personliga erfarenheter är vad som ger oss en fördel. Vi har en bred kunskapsbas inom alla områden som rör personlig assistans; arbetsmiljö, arbetsledning, aktiviteter, ekonomi, lagstiftning inom LSS och förvaltningsrätt, tillgänglighet och sociala frågor.
Vi har i dag cirka 1500 medarbetare över hela Sverige fördelat på tio lokalkontor.

Livihop

Samtrans

Samtrans vill att fler barn och unga, ska få möjlighet att vara delaktiga och utvecklas när det gäller rörelse och fysisk aktivitet.
Vi är därför extra glada över att vi får möjlighet att bidra, genom att köra skolelever till Sollentuna Golfklubb, som erbjuder barn och unga med funktionsvariationer att prova på att spela golf, utifrån sina egna förutsättningar.
Här får eleverna utmana sig själva och upptäcka sina alldeles egna styrkor! Tack Sollentuna Golfklubb för ert genuina engagemang som gör skillnad.

 

Viggo Foundation

Viggo Foundation verkar för att initiera och hjälpa föreningar att ta emot barn, eller att starta upp aktiviteter för barn och unga med NPF utifrån deras behov. Vi delar varje år ut bidrag till föreningar som verkar för aktiviteter för barn och unga med NPF.

VIGGO FOUNDATION

Synologen

Synologen är en frivilligorganisation för fristående optiker. Vi är över hundra optiker över hela landet som valt att stå utanför de stora kedjorna och som alla arbetar under sitt eget varumärke.

Vi är alla fria att välja vårt eget sortiment av bågar och att genomföra våra undersökningar utifrån våra kunders behov. Till skillnad från andra är Synologens optiker dessutom de enda i Sverige som är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Gemensamt för oss alla är att vi bedriver en seriös och högkvalitativ optikerverksamhet, och att vi fokuserar på individuell ögonhälsa. Med högutbildad personal, avancerad utrustning och omfattande undersökningar, ger vi dig individuellt anpassade rekommendationer och synlösningar.

Boka tid hos någon av våra optiker idag!

Synologen