Säsongen 2016-2017

Säsongen 2016-2017 drog handigolfen på Sollentuna GK igång på allvar.

Med mottot ” vi gräver där vi står ” har klubbens handigolf initierat verksamhet inom kommunen och inom klubben.

Den första och största verksamheten har varit tillsammans med Edsbergs särskola och Häggviks Grund- och Gymnasiesärskola. Elever från båda skolorna har genomfört 10 träningstillfällen på klubben men även i skolans lokaler.

  • Golfen har varit ett positivt inslag för våra elever, säger Tino Dutt lärare på Edsbergsskolan, och vi hoppas på en fortsättning 2018.
  • Golf har varit oerhört stimulerande för våra elever, säger Mikael Larsson idrottslärare på Häggvikskolan som initierat samarbetet med klubben tillsammans med Annika Hermansson.

Under året har handigolfen även omfattat enskild träning med specifika individer.

Max Helge, 11 år, som har en halvsidesförlamning har prövat på golfen och testat att spela både från vänster och höger.

Jan Ahlén som har en medfödd ögonskada (ca 5 % syn kvar) har spelat golf länge men bytt till Sollentuna GK denna säsong då klubbens handigolf hjälpt till med introduktion till spel- och träningskamrater på klubben.

- Fler golfrundor, färre bortslagna bollar och sänkt handicap är tre positiva saker med min säsong på Sollentuna GK säger Jan.

Handigolfen på Sollentuna är övertygad om att vi har existerande och nya medlemmar som kan deltaga i våra aktiviteter. Vi är övertygade om att flera medlemmar på grund av sjukdom eller åldersrelaterade krämpor slutat med golf istället för att fortsätta med sin golf med utgångspunkt från sina nya förutsättningar.

Inför 2018 har handigolfen på Sollentuna GK följande tre målsättningar.

- etablera regelbundna gruppträffar.

- etablera träning och spel på klubben för alla klubbens handi-golfare .

- etablera fler deltagare.

 

Nedan ser ni Max Helge och Jan Ahlén.