Paragolfare i Sollentuna Golfklubb

Paragolfen i Sollentuna Golfklubb har idag 7 aktiva spelare som tränar 1 dag i veckan, 5 tillfällen på våren samt 5 tillfällen på hösten, med Viktor som är Pro på klubben. Samt spelar 9 hål på banan 1 gång i veckan tillsammans med en ledsagare från golfklubben ,för de som behöver.

Från vänster: Ronny Geiborg, Adrian Mikkelsson, Mikael koskela, Tomas Tauberman, Karin Helander (Ledsagare) Martin Forstner, Viktor Pettersson (Pro), Eije Östengren, Sittande: Jan Ahlén

Från vänster: Ronny Geiborg, Adrian Mikkelsson, Mikael koskela, Tomas Tauberman, Karin Helander (Ledsagare) Martin Forstner, Viktor Pettersson (Pro), Eije Östengren, Sittande: Jan Ahlén

Intresset för jobbet inom paragolfkommitten på Sollentuna golfklubb har varit och är stort från kommunen, pressen och olika organisationer som jobbar med att möjliggöra för personer med funktionshinder att kunna utöva sport.

Artiklar och inslag som har gjorts om Sollentunas Paragolf.

Sollentuna Direkt:
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/paragolfen-slar-ett-slag-for-funktionshindrade/repthe!lY@gNsb2CgxmAz1TOvkFZw/

Fritidsinfo
https://fritidsinfo.se/aktivitet/sollentuna-gk-paragolf/

Sveriges Radio Radiosporten
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=7232647

mitt i Sollentuna
https://mitti.se/sport/blinda-handikapp-siffra/?omrade=sollentuna