Lions Ungdomsstipendium 2023 till vår Sollentuna-medlem Ella Anestedt!

Ella Anestedt tilldelas Lions ungdomsstipendium 2023 på 10.000 kr.

Styrelsens motivering:

"Ella som spelar paragolf har visat hur långt man kan komma med vilja, envishet och mycket träning trots de individuella förutsättningar som en medfödd funktionsnedsättning innebär. Ingenting är omöjligt. Ella har uppmärksammats för sina framgångar inom paragolfen i P4 Stockholm och SVT Lilla Sportspegeln. Ella är en stor inspiration för andra som vill spela paragolf och uppvisar en positiv attityd, gott kamratskap träningsvilja. Vi ser fram emot att ta del av fortsatta framgångar för Ella."

Ett varmt och stort grattis till dig Ella!