Onsdax - tävling varje onsdag för damer i alla åldrar och på alla nivåer

Vi har satt ihop en enkät med frågor gällande damernas veckotävling Onsdax.
Onsdax spelas från maj till september, och är till för damer 21 år och uppåt, oavsett spelnivå.
Under åren har vi provat olika varianter för att få så många som möjligt att kunna vara med. Under 2022 har deltagandet varit väldigt lågt, så vi väljer nu att gå ut med en enkät för att alla ska få bidra med en åsikt.

Vi önskar svar från så många som möjligt för att lättare kunna planera för säsongen 2023. Enkäten kommer ligga öppen på hemsidan t.o.m. söndag 23 oktober.

Krav på Golf-id ligger endast med för att säkerställa klubbtillhörigheten i Sollentuna GK, och kommer inte på något vis att publiceras.