Kommittéer

På Sollentuna Golfklubb har vi fler kommitteér. För att läsa om respektive kommiteé, välj i drop-downmenyn i rubriken ovan. Är du intresserad av att vara delaktig i någon av kommitteérna, kontakta ordföranden i respektive avdelning.