Styrelse

Styrelsen ansvarar för att verksamheten inom klubben bedrivs enligt med av årsmötet fattade beslut.

Lise-Lotte Vestling

Ordförande

Medlem i Sollentuna GK sedan: 2011
Yrke: Konsult med inriktning verksamhetsutveckling och förändringsledning

Magnus Berglund

Vice Ordförande


Medlem i Sollentuna GK sedan: 1968-1994, samt från 2019
Yrke: Senior advisor bank

Bengt Linder

Sekreterare


Medlem i Sollentuna GK sedan: 1971
Yrke: Pensionerad arkitekt

Karin Björk

Ordinarie ledamot


Medlem i Sollentuna GK sedan: 2008
Yrke: Solution Coordinator på bank

Carina Kvarnemark

Ordinarie ledamot


Medlem i Sollentuna GK sedan: 2004
Yrke: CFO / Förändringsledare

Ann-Charlotte Dackebro

Ordinarie Ledamot


Medlem i Sollentuna GK sedan: 2008
Yrke: Arbetar med säkerhetsfrågor på bank

Mattias Pirmann

Ordinarie ledamot


Medlem i Sollentuna GK sedan: 2007
Yrke: CTO inom telekom

Mary Petrini Jaldeborg

Suppleant


Medlem i Solllentuna GK sedan: 2020
Yrke: COO/Client Director på varumärkesbyrå

Mats Carlsson

Suppleant


Medlem i Sollentuna GK sedan: 2021
Yrke: Nu avtalspensionär, tidigare bankdirektör