Vision SoGK

Sollentuna Golfklubb presenterar här sina spännande utvecklingsplaner för klubbhus och golfbana!

Sollentuna Golfklubb har ett klubbhus och en golfbana som nu är drygt 50 år gamla. Styrelsen har under en längre tid arbetat med ett visionsarbete med framtidsplaner för klubbhus och golfbana. Nu känner vi att det är dags att uppdatera hela anläggningen och ta tag i den underhållsskuld som finns. Vi vill uppdatera Sollentuna Golfklubb så att vi kan erbjuda en attraktiv golfanläggning i ytterligare 50 år!

Styrelsen har identifierat problemen med nuvarande klubbhus som så stora att dessa måste prioriteras.

På kommande årsmöte kommer styrelsen lägga fram ett förslag gällande renovering samt utbyggnation av befintligt klubbhus. På samma möte kommer det läggas fram förslag gällande konvertering av nuvarande medlemslån till spelrätter. Framtidsplaner kring golfbanan kommer inte att vara uppe till beslut under 2023, men du kan nedan se en masterplan av Pierre Fulke gällande utveckling av vår golfbana.

Mötesplan Vision SoGK:
Infomöte Scandic Star 7 februari 19:00
Infomöte Sollentuna GK 7 mars 19:00
Infomöte Sollentuna GK 1 april 13:00
Årsmöte Scandic Star beslut klubbhus + medlemslån 27 april 19:00

Du som har frågor kring framtidsvisionen är välkommen att höra av dig på vision@sollentunagk.se

Nedan hittar du material som presenterats kring framtidsvisionen.