30-avtalet 2023

Det uppskattade samarbetet mellan Bro-Bålsta GK, Sollentuna GK, Täby GK och Wäsby GK fortsätter under 2023. Avtalet gäller fr o m 1 maj

 
 

30-AVTALET 2023!

Samarbetet ger er som är Fullt Aktiv medlem möjlighet att spela ett begränsat antal ronder på tre andra anläggningar utöver din egen. Syftet är att erbjuda ett mervärde som ger variation och utökade spelmöjligheter utan extra kostnad.

Avtalet innebär att varje klubb upplåter 30 starttider per vecka på sin 18-hålsbana på helgfria måndagar – torsdagar. De tillgängliga starttiderna fördelas jämnt med 10 starttider till medlemmar från var och en av de tre andra klubbarna. Avtalet gäller från första maj till sista september.

Varje spelare kan utnyttja avtalet max. två gånger på varje samarbetsklubb. Spelaren är själv ansvarig för att hålla koll på antalet spelade ronder och inte boka upp fler tider, överskjutande starttider kommer att faktureras med full greenfee av hemmaklubben efter säsongen.

Ring för att boka! Bokningen för 30-avtalet öppnar 1 maj.
Som Fullt Aktiv medlem
du boka starttid på de andra klubbarna hur långt som helst i förväg men alltid i mån av plats. Vill du uppgradera ditt medlemskap? Kontakta kansliet på sollentunagk@sollentunagk.se.
Du kan bara ha en starttid bokad i taget. För att boka starttid ringer du till respektive klubb för att förvissa dig om att det finns bokningsbar tid enligt 30-avtalet. De registrerar därefter din starttid som en ”30-tid” i Min Golf. Du kan alltså inte hänvisa till 30-avtalet om du bokat via Min Golf eller vill boka på plats.

Avtalet gäller inte i samband med tävling, gruppbokning eller andra event.

Vid förhinder bokar du av din starttid så snart som möjligt och inte senare än 24 timmar innan spel. Vid så kallad ”no show” debiteras du enligt respektive klubbs regler.”