Juniorverksamhet

Vision

Sollentuna GK:s juniorsektion ska skapa en verksamhet som bidrar till att göra golfen attraktiv och rolig. 
Att "hänga" på golfklubben skall vara ett fritidsalternativ. På Sollentuna GK har vi mottot:

Träffas - trivas - träna - tävla 

Vår vision innebär att vi ska skapa en aktiv juniorverksamhet inom SoGK som ökar intresset för golfspelet på alla nivåer från nybörjare till elit. På klubben skall vi ha en sådan atmosfär att alla känner till välkomna och blir väl omhändertagna. Gemenskap och klubbanda är nyckelord. 

 

Värdegrund

  • På Sollentuna GK är alla juniorer välkomna, alla är lika mycket värda och alla får utvecklas i egen takt.
  • På Sollentuna är vi golfkompisar - mobbning är helt oacceptabelt. 
  • Äldre juniorer har ett ansvar gemtemot yngre kamrater. 
  • Du ska vara ärlig mot dig själv och mot andra.
  • Du skall behandla andra som du själv vill bli behandlad. 
  • Du är en förebild och ambassadör för din klubb. 

 

Målsättningar

Övergripande mål

Den övergripande målsättningen är att ha en verksamhet som stimulerar alla åldrar från knatte till senior, så att var och en kan utvecklas mot sina mål, i sin egen takt och utifrån sina egna ambitioner. Vi skall också lägga stor vikt på att utveckla kamratskap och klubbanda. Träningen skall följa en av tränarna tydligt fastlagd utvecklingstrappa i enlighet med SGF riktlinger. 

Långsiktiga mål 

En juniorverksamhet som är så upplagd att den också kan vara grogrunden för framtida tävlingspelare som framgångsrikt kan delta i tävlingar, både individuella och i lag, på högsta nivå. 

Verksamheten skall i första hand rikta sig mot klubbens juniormedlemmar, men också kunna väcka intresse och ge nya medlemmar. En gedigen juniorverksamhet lockar till sig föräldrar med barn och familjer. Därigenom stödjer juniorverksamheten aktivt klubbens medlemsrekrytering även seniorer. 

  

Golf som året-runt-sport

Vi jobbar med att få golfen att vara en året-runt-sport. För de äldre juniorerna som har fokus tävling kommer olika träningsaktiviteter, såsom fysisk träning och slagträning i tält att arrangeras under vinterhalvåret. 

För att kunna utvecklas och bli bättre golfare är det bra om barn och ungdomar har ett variationsrikt idrottsutövande. Vi ser alltså positivt på att juniorerna även ägnar sej åt andra sporter, varvid aktiviteterna kan komplettera varandra och ge individen en god allsidig träning. Vi anser att det är först i äldre junioråldern i kombination med tävlingssatsning som eventuell specialisering bör ske.