Vision Sollentuna GK - Infomöten vår
Hej alla medlemmar!

Årsmötet den 27 april är ett extraordinärt möte. Kanske brukar du inte vara med? Då ber vi dig att göra ett undantag just i år. Här kommer inbjudan till förberedande informationsmöten - som vi hoppas ska ge dig kunskap inför årsmöte och omröstning.

Två stora beslut ska fattas av medlemmarna.
Besluten handlar om vårt ansvar för befintlig och framtida verksamhet. Rent konkret kommer vi rösta om:
- Konvertering av medlemslån till spelrätter
- Investering i renovering och utbyggnad av befintligt klubbhus

För att du som medlem ska få kunskap inför omröstningen den 27 april, är du varmt välkommen att vara med vid något av följande informationsmöten:

Fysiskt möte:
Lördag 1 april, klockan 09:30-10:30 i klubbhuset - ANMÄLAN HÄR>>>

Digitala möten:
Måndag 3 april, klockan 19:00-20:00 via Teams - ANMÄLAN HÄR >>>
Onsdag 12 april, klockan 19:00-20:00 via Teams - ANMÄLAN HÄR >>>

Vid informationsmötena får du bl a svar på:
- Vad är och varför ska vi fatta beslut om konvertering av medlemslån till spelrätter?
- Vad betyder det för mig som medlem?
- Varför ska vi renovera och utveckla klubbhuset?
- Vad kommer det att kosta?
- Hur har styrelsen och arbetsgrupper kommit fram till att just detta är deta bästa för Sollentuna Golfklubb?
- Utvecklingen av golfbanan, vad är status där?

Visste du att?
- Ca 100 golfklubbar i Sverige har gjort en konvertering av medlemslån till spelrätter.
- Visionen om vårt framtida klubbhus bygger på bland annat 20 djupintervjuer, och experter har involverats i olika frågor som ekonomi, reparation vs nybygge, hållbarhet mm.
- Sollentuna Golfklubb har en god ekonomi som ger oss styrka framåt.

All information kring "Vision Sollentuna GK" hittar du här: https://www.sollentunagk.se/se/vision-sogk

Har du frågor kring "Vision Sollentuna GK" får du gärna skicka dom till oss på vision@sollentunagk.se