Kallelse till vårmöte 2023
Hej! Bifogat nedan ligger kallelse till vårmöte 2023 i Sollentuna Golfklubb och Skillingegården AB.

Vårmötet kommer i år fatta beslut i två viktiga frågor gällande klubbens framtid, konvertering av medlemslån samt investering i klubbhuset.

Samtliga handlingar kommer att publiceras på klubbens hemsida under "Medlemssidor" den 18 april.

Fysisk närvaro krävs på mötet för rösträtt. Har du ej möjlighet att närvara fysiskt på mötet så kan annan medlem företräda dig genom fullmakt, max en fullmakt/medlem. Alla medlemmar över 15 år med betald medlemsavgift för 2023 har rösträtt, inklusive vilande medlemmar.

OBS! Mötet hålls på Scandic Star Hotel, Sollentuna centrum
Torsdag 27 april kl 19:00

Kallelse till vårmöte 2023 | (pdf) | 130,1 KB
Fullmakt vårmöte 2023 | (pdf) | 97,7 KB
  Anmälan vårmöte 2023 >>>