Kallelse till infomöte 7 mars - Vision Sollentuna GK
Hej alla medlemmar!

Tisdagen den 7 mars har vi ett nytt informationsmöte gällande golfklubbens visionsplaner för klubbhus och golfbana. Mötet kommer att vara i vårt klubbhus i konferensrum eller restaurang beroende på antal anmälda.

Plats: Sollentuna Golfklubb, klubbhus
Tid: Tisdag 7 mars klokan 19:00

Styrelsen kommer göra en summering av det som presenterades på Scandic Star den 7 februari, samt vara ännu tydligare kring våra planer för klubbhusprojektet som vi hoppas kunna genomföra med start i september 2023. På detta möte kommer vi se till att avsätta bra med tid för frågor från er medlemmar.

Anmälan via Min Golf senast söndag 5 mars.

  Anmälan här >>>